Jak dbamy o bezpieczeństwo produkcji?

 

Drogi Kliencie

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie były i są od zawsze podstawą naszej firmy, dlatego też w obliczu panującej pandemii wirusa COVID-19 chcielibyśmy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań aby dostawy dla Państwa przebiegały bez zakłóceń, w najwyższej jakości i z zachowaniem bezpieczeństwa.

To zdrowie jest nadrzędną wartością. 

Obowiązkowym filarem dla nas jest zachowanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa produkcji naszej żywności. Od lat stosujemy wszelkie standardy higieny i bezpieczeństwa systemów GMP/GHP oraz HACCP (m.in. maseczki, odzież ochronna, rękawiczki i czepki), jednak w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej wdrożone zostały dodatkowe procedury wskazane przez WHO i Ministerstwo Zdrowia.

 

    

 

W związku z powyższym, podjęliśmy następujące kroki :

 • Zgodnie z funkcjonującymi zasadami BHP i HACCP zakład podzielony jest na strefy przeznaczenia. Wejście do stref produkcyjnych możliwe jest tylko dla osób upoważnionych, które przeszły przez strefę dezynfekcji.

 • Cała nasza kadra przeszła dodatkowe, obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony i higieny pracy w czasach pandemii wirusa COVID-19.

 • Żaden z pracowników nie mieszka, ani nie przebywa, w strefach zagrożonych oraz nie miał kontaktu z osobami z takich stref, ani z osobami chorymi lub osobami poddanymi kwarantannie.

 • Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy, każdego dnia, zostaje poddany bezdotykowemu badaniu temperatury ciała, oraz przechodzi po macie antybakteryjnej a następnie przez specjalną strefę dezynfekcji.

 • Szczególny nacisk kładziemy na mycie rąk przez każdego pracownika przed przystąpieniem do pracy oraz po każdym etapie produkcji profesjonalnym antybakteryjnym mydłem i zgodnie z wytycznymi GIS dotyczącymi szczegółowego sposobu mycia rąk. Zgromadziliśmy w firmie duży zapas profesjonalnego mydła antybakteryjnego, który zapewni nam na dzień dzisiejszy bezpieczeństwo w tym zakresie przez co najmniej kilka miesięcy.
 • Każdy pracownik produkcyjny pracuje w gastronomicznym stroju ochronnym oraz stosuje jednorazowe czepki, rękawiczki i maseczki.

 • Powierzchnie produkcyjne dezynfekowane są specjalistycznym płynem do dezynfekcji powierzchni używanych w kontakcie z żywnością, wykonanym na bazie alkoholu i nanosrebra. Dezynfekcja odbywa się każdorazowo po zakończeniu każdego etapu produkcji.

 • Każdy z pracowników otrzymał indywidualny zestaw do dezynfekcji rąk do stosowania na zewnątrz firmy.

 • Część pracowników została oddelegowana do pracy zdalnej.

 • Do niezbędnego minimum ograniczyliśmy dostęp do firmy osób z zewnątrz.

 • Została wyznaczona osoba, która zajmuje się wyłącznie odbieraniem dostaw towarów z zewnątrz, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Osoba ta sprawdza stan zdrowia dostawców i kurierów, za każdym razem przed wykonaniem rozładunku mierząc bezdotykowo ich temperaturę ciała, oraz upewniając się, iż posiadają przy sobie oraz stosują środki do dezynfekcji rąk.

 • Kurierzy dostarczający Państwu posiłki otrzymali rygorystyczne wytyczne dotyczące higieny związanej z myciem i dezynfekcją rąk oraz kierownic i klamek pojazdów. Dodatkowo, kierowcy będą wyposażeni w jednorazowe rękawiczki ochronne, a Państwa zestawy nie będą dostarczane z rąk do rąk, a pozostawiane pod drzwiami.

 

Zawieszamy również możliwość dostaw posiłków do szpitali, przychodni oraz innych placówek medycznych.

Dodatkowo jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami oraz partnerami biznesowymi, którzy zapewniają nas, że na ten moment nie występują żadne zakłócenia ciągłości dostaw oraz logistyczne mogące zagrozić produkcji oraz dostawom cateringu.